Glanshammars dansgille

Glanshammars dansgille

Aktuellt och på gång

 - Om Glanshammars dansgille

 - Dans hösten 2020

 - Dansprogram VT20

 - Polskekurs VT20

 - Uppvisningsprogram 20

 - Uppvisning Hagagården 200606

 - Uppvisning Rynninge 200612-1

 - Uppvisning Rynninge 200612-2


 - Hjälmardansen 2020

 - - (Inställd på grund av Covid 19)

Om Glanshammars dansgille

Glanshammars Dansgille startade 1975 under det uppsving den traditionella svenska dansen fick av Bosse Larssons TV-program Nygammalt.

Föreningen har sitt huvudsakliga upptagningsområde i Örebro men med många medlemmar från intilliggande kommuner.

Ex. Arboga, Askersund, Eskilstuna, Hallsberg, Karlskoga, Katrineholm, Kumla, Lindesberg, och Nora.

Föreningen erbjuder sina medlemmar en variationsrik Gillesdans som bygger på de traditionella danserna vals, mazurka, schottis, polka, snoa och hambo (polska).
Den genren vi bjuder skulle kunna betecknas som progressiv i det att all nyskapad svensk Gillesdans kontinuerligt inhämtas, testas och så småningom inkluderas i repertoaren.

Under vår och höstsäsongerna dansar vi varje söndag kl. 18.00 – 20.00 i Glanshammars bygdegård till levande musik.

Vi bedriver, mer eller mindre, kontinuerligt kurser i Gillesdans, Polskedans och Bugg.

Vi erbjuder uppvisningar på vård- och trygghetsboenden, hembygdsgårdar, och vid andra festliga tillfällen runtom i bygden.

Är du intresserad att veta mer om dansformer, kurser, organisationen mm är du välkommen kontakta någon av oss i styrelsen.

Sören Janeheden, ordf. och dansledare. 070-998 18 95. soren_janeheden@hotmail.com

Sol-Britt Lithén, sekreterare. 070-3451976. sblithen@gmail.com

Rolf Pettersson, kassör. 019 611 09 81. ropet23@hotmail.se

Britt Pettersson, klubbmästare. 019 611 09 81. ropet23@hotmail.se

Anders Törnqvist, Ledamot, 073 922 29 85. Inga-lill-anders@hotmail.com.

 

VÄLKOMNA!

Midsommardans vid Ässundet