Glanshammars dansgille

Glanshammars dansgille

Uppdaterad: 221126

Aktuellt och på gång

 - Höstbrev HT22

 - Program HT22

 - Nostalgidans 5 nov

 - Nästa dans

 - Runes tavlor


 Kurser

 - Polska nybörjare HT22 Inställd

 - Polska forts. HT22

 

 Uppvisningar

 - Uppvisningsprogram


 Hjälmardansen 2022

 - Program 220526-28

 - Polskedans

 - Uppställningsdans

 - Boende


Om Glanshammars dansgille

Glanshammars Dansgille startade 1975 under det uppsving den traditionella svenska dansen fick av Bosse Larssons TV-program Nygammalt. Föreningen har sitt huvudsakliga upptagningsområde i Örebro men med många medlemmar från intilliggande kommuner (Arboga, Askersund, Degersfors, Eskilstuna, Hallsberg, Karlskoga, Katrineholm, Kumla, Nora, Stockholm och Torshälla).

Föreningen erbjuder sina medlemmar en variationsrik Gillesdans som bygger på de traditionella danserna vals, mazurka, schottis, polka, snoa och hambo (polska).
Den genren vi bjuder skulle kunna betecknas som progressiv i det att all nyskapad svensk Gillesdans kontinuerligt inhämtas, testas och så småningom inkluderas i repertoaren.

Under vår- och höstsäsongerna dansar vi, till levande musik, varje söndag kl. 18.00 – 20.00 i Rostahemmet i Örebro . (Under tid Bygdegården används som skolmatsal. T.o.m hösten 2023).

Vi bedriver, mer eller mindre, kontinuerligt kurser i Gillesdans och Polskedans.

Vi erbjuder även uppvisningar för vård- och trygghetsboenden, hembygdsgårdar, och vid andra festliga tillfällen runtom i bygden.

Är du intresserad att veta mer om dansformer, kurser, organisationen mm är du välkommen kontakta någon av oss i styrelsen.

Sören Janeheden, kontaktperson, 070 998 18 95, soren_janeheden@hotmail.com.
Karl-Erik Hedström, ordförande, 070 529 66 22, evaokalle@hotmail.com

Birgitta Sunvisson, sekreterare, 070 580 47 87, rob­_sunvis@hotmail.com

Ingrid Larsson, kassör, 070 557 92 35, arneoingrid@gmail.com
Eva Hedström, ledamot, 070 542 88 32, evaokalle@hotmail.co

Rune Sunvisson, ledamot, 070 684 38 31, rob­_sunvis@hotmail.com


VÄLKOMNA!

Midsommardans vid Ässundet