Glanshammars dansgille

Om Glanshammars dansgille

Glanshammars Dansgille startade 1975 under det uppsving den traditionella svenska dansen fick av Bosse Larssons TV-program Nygammalt. Föreningen har sitt huvudsakliga upptagningsområde i Örebro men med många medlemmar från intilliggande kommuner (Arboga, Askersund, Eskilstuna, Hallsberg, Karlskoga, Katrineholm, Kumla, Laxå, Lindesberg och Nora).

Föreningen erbjuder sina medlemmar en variationsrik Gillesdans som bygger på de traditionella danserna vals, mazurka, schottis, polka, snoa och hambo (polska).
Den genren vi bjuder skulle kunna betecknas som progressiv i det att all nyskapad svensk Gillesdans kontinuerligt inhämtas, testas och så småningom inkluderas i repertoaren.

Under vår- och höstsäsongerna dansar vi varje söndag kl. 18.00 – 20.00 i Glanshammars bygdegård till levande musik.

Vi bedriver, mer eller mindre, kontinuerligt kurser i Gillesdans och Polskedans.

Vi erbjuder även uppvisningar för vård- och äldreboenden, hembygdsgårdar, och vid andra festliga tillfällen runtom i bygden.

Är du intresserad att veta mer om dansformer, kurser, organisationen mm är du välkommen kontakta någon av oss i styrelsen.

Sören Janeheden, ordf. och dansledare, 070 998 18 95, soren_janeheden@hotmail.com.

Sol-Britt Lithén, sekreterare, 070 345 19 76, sblithen@gmail.com.

Bengt Frid, kassör, 076 820 97 03,bfrid@telia.com

Birgitta Thyberg, klubbmästare, 073 734 15 54, birgittajohanna54@gmail.com

Anders Törnqvist, ledamot, 073 922 29 85. Inga-lill-anders@hotmail.com.

 

VÄLKOMNA!

Midsommardans vid Ässundet