Glanshammars dansgille

Glanshammars dansgille

Aktuellt och på gång

 - Februaribrev 24

 - Programkalender VT 24

 - Ingen påskdans 24

 - Nästa dans

 - Hitta till Rostahemmet

 - Runes tavlor


 Kurser

 - Polska forts. VT24

 

 Uppvisningar

 - Uppvisningsplan 2024

 - Uppvisningsprogram-översikt

 - Ässundet 240621

- Ässundet 230623 video


 Hjälmardansen 2024

 - Program

Om Glanshammars dansgille

Glanshammars Dansgille startade 1975 under det uppsving den traditionella svenska dansen fick av Bosse Larssons TV-program Nygammalt. Föreningen har sitt huvudsakliga upptagningsområde i Örebro men med många medlemmar från intilliggande kommuner (Arboga, Askersund, Degersfors, Eskilstuna, Hallsberg, Karlskoga, Katrineholm, Kumla, Nora, Stockholm och Torshälla).

Föreningen erbjuder sina medlemmar en variationsrik Gillesdans som bygger på de traditionella danserna vals, mazurka, schottis, polka, snoa och hambo (polska).
Den genren vi bjuder skulle kunna betecknas som progressiv i det att all nyskapad svensk Gillesdans kontinuerligt inhämtas, testas och så småningom inkluderas i repertoaren.

Under vår- och höstsäsongerna dansar vi, till levande musik, varje söndag kl. 18.00 – 20.00 i Rostahemmet i Örebro . (Under tid Bygdegården används som skolmatsal. T.o.m hösten 2023).

Vi bedriver, mer eller mindre, kontinuerligt kurser i Gillesdans och Polskedans.

Vi erbjuder även uppvisningar för vård- och trygghetsboenden, hembygdsgårdar, och vid andra festliga tillfällen runtom i bygden.


Är du intresserad att veta mer om dansformer, kurser, organisationen mm är du välkommen kontakta någon av oss.

Sören Janeheden, dansledare och kontaktperson, 070 998 18 95, soren_janeheden@hotmail.com.

Styrelsen:Karl-Erik Hedström, ordförande, 070 529 66 22, evaokalle@hotmail.com

Arne Larsson, sekreterare, 070 557 04 00, arneoingrid@gmail.com

Ingrid Larsson, kassör, 070 557 92 35, arneoingrid@gmail.comEva Hedström, ledamot, 070 542 88 32, evaokalle@hotmail.com

Sol-Britt Lithén, ledamot och e-postkommunikatör, 070 345 19 76, sblithen@gmail.comVÄLKOMNA!

Sidan uppdaterad: 240214