Aktiviteter/Projekt

Aktivitetsgrupper uppstartas

Info från Samverkarna idémöte 2022-01-25.

I tisdags kväll hade Samverkarna kallat alla som ville till ett idé och diskussionsmöte om vad som saknas i Glanshammar, vilka evenemang och aktiviteter vi vill ha och vad vi inom Samverkarna kan göra för att Glanshammarsbygden skall bli ännu trevligare att leva, bo och arbeta i. 

Glädjande nog var intresset större än väntat och många förslag diskuterades och det bildades till och med arbetsgrupper för att driva förslagen och frågorna vidare. 

De arbetsgrupper som bildats är;

- En Evenemangs- och aktivitetsgrupp (kommer ansvara för b.la julmarknaden, kulturglädjen m.fl men också skapa nya evenemang och aktiviteter för såväl barn som äldre)

- En Leva och bo grupp (kommer b.la verka för att fler ungdomar skall kunna bygga nytt, men också driva frågor som rör allt från trafiksäkerhet till bredbandsfrågor)

- En IT grupp (kommer hjälpa företag, föreningar och privatpersoner med IT frågor)

- En Bygdegårdsgrupp (kommer verka för att Bygdegården förblir en tillgång för alla i bygden)

Respektive grupp kommer presentera sig närmare inom kort där de också kommer beskriva syfte och mål med varje grupp. Detta sker så snart de haft sitt första arbetsmöte. Respektive grupp kommer sen samla in förslag och idéer om vad just du önskar att de jobbar med.  

Vill du också engagera dig för bygden?
Alla behövs, maila dina kontaktuppgifter på info@glanshammar.info så ringer någon av oss upp dig och berättar mer.

Styrelsen /Rolf Atterling