Aktiviteter/Projekt

Återaktivering av Marknadsboden


Samverkarnas Marknadsbod har legat i malpåse under en tid.

Det vill vi ändra på.

Vi går därför ut med en enkät i syfte att undersöka medlemmarnas intresse för dess framtida användning. Se LÄNK.

Lån av boden är t.v. gratis för medlemmar.

Är du inte medlem i Samverkarna men tycker att det skulle vara intressant med tanke på tillgången till marnadsboden kan du söka om medlemskap. Se flik Medlemmar. Alternativ skicka ett e-brev till info@glanshammar.info.

Samverkarna i Glanshammarsbygdens medlemsmöte 221205


Den 16 november inbjöd Samverkarna sina medlemmar till ett medlemsmöte med syfte att bland annat utarbeta idéer till Verksamhetsplanen för 2023. LÄNK.

Närvarande: 14 medlemmar och 2 nya.

Glanshammars Åkeri Lars Jakobsson, Glanshammars Dansgille Sören Janeheden, Birgitta Edstam Mjölkproduktion Birgitta Edstam, Skogsbergs gård Ann-Charlotte Stewart, Glanshammarbygdens Villaägarförening Kenneth Emanuelsson, Olssons magasin Anne-Sofie Olsson med make, Pramoda John Holmgren Jim Holmgren, Grafiskt & Form i Örebro AB Catarina Örn,
Marie Spjut GULD & SILVER, Atterling Rolf, Lunander Anna, Sandberg Ann, Nathalie Carlsson (Ny medlem), Ålund Cathrine (Ny medlem)

Ann-Charlotte Stewart ledde en bikupediskussion i 3 avdelningar. (Deltagarna delades upp i 4 grupper med 4 i varje).

 

1. Vad är bra i Glanshammar?

Grupp 1: ICA affären, bra skola, fungerande kyrka, hembygdsgård, bygdegårdens matsal som skolan kan använda, läget i förhållande till Örebro flera grupper tyckte det), naturen, skog och sjö, Ässundet (flera grupper tyckte det), äldreboendet.

Grupp 2: Mindre samhälle, tryggheten, gemenskapen, aktiviteter, föreningen, läget.

Grupp 3: Levande bygd, inga tomma hus.

Grupp 4: Finns två pizzor, kultur, cykelbanan från Lillkyrka till Örebro, Samverkarna, idrottsklubben, brotten, aktiva småföretagare.


2. Hur ser framtiden ut i Glanshammar?

Grupp 1: Fler hyresrätter, större skola, aktiv bygdegård, (flera grupper tyckte det), ingen villaägarförening, dåligt föreningsliv.

Grupp 2: Cykelväg till Fellingsbro, helgtursbusstider, pendlar parkering, cykelväg runt Hjälmar strand, Flera badplatser, odlings aktiviteter, samarbete skola och föreningar, hantverk och slöjd, mer verksamhet för ungdomar såsom musik, båtplatser, fullvärdig idrottshall.

Grupp 3: Tycker det är bra som det är och vill inte ha fler stora byggnationer.

Grupp 4: Företagshus med fika, pub, massage, frisör, ungdomshus och bostäder.


3. Vad kan man göra i Glanshammar

Grupp 1: Söka de bidrags pengar som går att söka, arbeta aktivt för att behålla bygdegården, hemsidan bör uppdateras, ordna galleri och sommar café, stora skyltar som visar att man anländer till Glanshammar,

Grupp 2: Gemenskap, skördefest och marknad höst och påsk, samarbete med hembygdsföreningen, torg verksamhet, mötesplatser.

Grupp 3: Grannsamverkan genom hemsidan, eko ring genom sociala medier.

Grupp 4: Vi kan arbeta på sommar café.

Vid pennan Ann SandbergAktivitetsgrupper uppstartas


Info från Samverkarna idémöte 2022-01-25


I tisdags kväll hade Samverkarna kallat alla som ville till ett idé och diskussionsmöte om vad som saknas i Glanshammar, vilka evenemang och aktiviteter vi vill ha och vad vi inom Samverkarna kan göra för att Glanshammarsbygden skall bli ännu trevligare att leva, bo och arbeta i. 

Glädjande nog var intresset större än väntat och många förslag diskuterades och det bildades till och med arbetsgrupper för att driva förslagen och frågorna vidare. 

De arbetsgrupper som bildats är;

Evenemangs- och aktivitetsgrupp (kommer ansvara för b.la julmarknaden, kulturglädjen m.fl men också skapa nya evenemang och aktiviteter för såväl barn som äldre)

Leva och bo grupp (kommer b.la verka för att fler ungdomar skall kunna bygga nytt, men också driva frågor som rör allt från trafiksäkerhet till bredbandsfrågor)

IT grupp (kommer hjälpa företag, föreningar och privatpersoner med IT frågor)

Bygdegårdsgrupp (kommer verka för att Bygdegården förblir en tillgång för alla i bygden)

Respektive grupp kommer presentera sig närmare inom kort där de också kommer beskriva syfte och mål med varje grupp. Detta sker så snart de haft sitt första arbetsmöte. Respektive grupp kommer sen samla in förslag och idéer om vad just du önskar att de jobbar med.  

Vill du också engagera dig för bygden?
Alla behövs, maila dina kontaktuppgifter på info@glanshammar.info så ringer någon av oss upp dig och berättar mer.


Styrelsen /Rolf Atterling

Sidan uppdaterad: 240303