Sevärdheter

Sevärdheter i Glanshammarstrakten

Glanshammarsbygden

"Ett tillväxtområde i Örebro kommun"


Glanshammarsbygden sträcker sig från Hjälmarens vatten i söder, över jordbruksbygden till Käglans skogsklädda marker i norr. Norr om Käglan vidtar en mindre jordbruksbygd i anslutning till sjön Väringen. I öster och norr gränsar området till Västmanland. Genom området går motorvägen E18/E20 som en pulsåder och som gör att det lätt och snabbt att ta sig både mot Örebro och Arboga. Centralt i bygden ligger Glanshammars samhälle med goda bussförbindelser mot Örebro.


Läs mer.

Glanshammars kyrka

Glanshammars kyrka är en av länets största och märkligaste med rötter i 1100-talet. Kyrkan fick sitt nuvarande tvåskeppiga utseende under senmedeltid.

I kyrkorummet finns flera medeltida skulpturer av bland annat den heliga Birgitta samt den medeltida dopfunten bevarade. Kyrkans vackra och framträdande renässansmålningar gjordes på 1580-talet av Anders Jordason Ryttare. Den vackra altaruppsatsen och den praktfulla predikstolen tillfördes kyrkan under 1600- och 1700-talen.

I kyrkan finns vidare två inmurade runstenar att se. I kulturmiljön ingår ett f.d. sockenmagasin, en byskola och en f.d. klockargård samt i anslutning en rik fornlämningsmiljö från yngre järnålder, en silvergruva och rester av Glanshammars bys äldre bebyggelse.

Kyrkan är öppen alla vardagar mellan 8 - 16. Kyrkan är under juli månad vägkyrka med guider, café med hembakat och utställning.Nastastenen

Länets vackraste och mest välgjorda runsten står vid sidan om vägen vid Nasta. Nastastenen restes under 1000-talet av en kvinna till minnet av hennes son. Ornamentiken är skickligt komponerad och ormdjuret uppvisar en mycket ovanlig form av öronflikar. De ovanliga öronflikarna återfinns även på Apelbodastenen.

Inskriften på Nastastenen lyder: "Tored lät resa stenen efter Lydbjörn, sin gode son".

Skävesund

Området i och kring Skävesund är en Riksintressant kulturmiljö med herrgårdsmiljö och sevärd fornlämningsmiljö. Herrgårdens äldsta delar går tillbaks till 1600-talet och fick sin nuvarande utformning under början av 1800-talet. Söder om herrgården finns ett av länets största och definitivt vackraste belägna gravfält från järnålder. Gravarna representerar både äldre och yngre järnålder. Från gravfältet har man en vidunderlig utsikt mot väster och Örebro stad. Om man går ner mot vattnet kan man tydligt se den gamla strandbrinken som visar Hjälmarens vattenstånd innan sänkningen under sent 1800-tal.

www.lansstyrelsen.se/orebro

GPSE 15.39627

        N 59.30113Tåsta naturreservat

Naturreservatet Tåsta vilar delvis på berggrund av kalk. Här finns därför många växter och svampar som är helt beroende av den kalkrika marken. Bland de sällsynta marksvampar kan man hitta bombmurkla och raggtaggsvamp. Bland de mer än tio arter av orkideér som finns i området kan nämnas skogsknipprot och spindelblomster. En annan kalkgynnad växt är den sällsynta hällebräckan. Människan har också dragit nytta av berggrunden i form av de marmorbrott som brutits under 1900-talet och som finns på ett flertal platser inom reservatet. Centralt i reservatet i direkt anslutning till ett av marmorbrotten finns parkering och informationsskyltar. Härifrån utgår en markerad stig. Marmorbrottet med namnet Pelles berg går utmärkt att bada i med dess klara grundvatten. Den södra delen av marmorbrottet är uppgrundat för att passa som bad för våra yngre medborgare.

www.lansstyrelsen.se/orebro

GPSE 15.41944

        N 59.34398Naturreservatet Mantorpskogen

I Mantorpskogen är kalkstenen den viktigaste naturgivna förutsättningen för områdets stora artrikedom. Här finns flera olika sorter orkidéer och flera hotade arter inom grupperna taggsvamp och jordstjärnor. I Mantorpskogen finns två leder, en kort på 2,5 kilometer och en lång på 4 kilometer. I anslutning till den långa slingan finns ett stort antal äldre röjningsrösen. Genom området löper en äldre kyrkstig som går från Axberg till Rinkaby. I reservatets södra del finns information och parkering. Vägvisning söderifrån från allmän väg.

www.lansstyrelsen.se/orebro

GPSE 15.29753

N 59.34858


Kägleholm och Ödeby kyrka

Området är en Riksintressant kulturmiljö med storgodsmiljö kring Kägleholms slottsruin och Ödeby kyrka. Kägleholms slottsruin är lämningarna efter branden på 1700-talet av det ursprungliga medeltida slottet. Kliv in i ruinen och känn atmosfären i de medeltida källarvalven. I anslutning till slottsruinen ligger Ödeby kyrka. Den ursprungligen medeltida kyrka fick sitt nuvarande utseende genom rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardies försorg på 1670-talet. Kyrkan har synnerligen rika inventarier med bland annat ett förnämligt altarskåp från 1500-talet. Kyrkan utgör ett värdefullt exempel på stormaktstidens barock.

Kyrkan är på helgerna under juli månad turistkyrka med guider, kaffe och hembakat fika.

www.svenskakyrkan.se/glanshammar

www.lansstyrelsen.se/orebro

GPSE 15.38388

        N 59.40223Käglan

Glanshammarsbygdens nordöstra del består av den skogsbevuxna högplatån Käglan. I norr avslutas den av en förkastningsbrant mot sjön Väringen och Arbogaåns dalgång och i söder sluttar platån ner mot jordbruksbygden. I området finns flera sprickdaler. Käglan genomkorsas av den väg mellan Örebro och Fellingsbro som under medeltid var en del av kungarnas Eriksgata. Att vägens historia går ned i järnålder visar bland annat runstenarna vid Apelboda och Nasta. Idag utgör Käglan ett omtyckt rekreationsområde för bär och svampplockning. Centralt på Käglan finns det fina lilla naturreservatet Skitåsen. Vid sidan av naturupplevelsen rekommenderas här ett besök vid den unika Alhambra- kojan. En timrad skogshuggarkoja från 1925.

www.lansstyrelsen/orebro

GPS E 15.47333

N 59.37664

Åsta gårdsmuseum

Åsta gård bedrev jordbruk sedan 1800-talets slut fram till 1950-talet. Idag är det museum där besökaren kan se äldre tiders jordbruksredskap, köksredskap, leksaker, radioapparater, äldre redskap för biodling och mycket mer. Över tusen föremål finns i samlingarna.

Öppet maj- september. Visning för grupper enligt överenskommelse. Tel 019-46 80 21, 070-568 77 07. arne.lillkyrka@gmail.com


Kullens kvarn

Saluför olika mjölsorter av vete och råg. Det mesta kravgodkänt från lokalt odlat spannmål. Mjölnaren framställer också ett Brödmix, enligt lokalt recept, som innehåller alla torra ingredienser till ett fantastiskt bröd. Tillsätt bara fil, sirap och bikarbonat. Diplomerad av Husmansbord Bergslagen 2010. Mjölet och brödmixen säljs även på ICA Glansen Glanshammar.

Öppet måndag och tisdag kl 9-17

www.kullenskvarn.se     www.rabergaeko.se

GPS E 15.40826

        N 59.31702Pelles berg

Marmorbrottet med namn Pelles berg går utmärkt att bada i med dess klara grundvatten. Den södra delen av marmorbrottet är uppgrundat för att passa som bad för våra yngre medborgare. Marmorbrottet ligger i Tåsta naturreservat. Den uppmärksamme kan få syn på de små kräftorna som lever i marmorbrottets vatten.

GPS  E 15.41944

         N 59. 34398


Lindholmen

På en egen ö i Hjälmarens hemfjärd ligger friluftsgården Lindholmen. Anläggningen kan hyras av skolor, föreningar och privatpersoner som vill uppleva den vackra byggnaden och naturen däromkring. Badplatsen har en liten sandstrand. Platsen kan självklar besökas utan att boka den. I anslutning till anläggningen finns ett vindskydd med utsikt över sjön. Här finns goda tältmöjligheter och även en dansbana. Farleden är prickad vilket gör det lätt att besöka Lindholmen sjövägen. Gästbrygga finns. Torrdass finns utanför byggnaden.

Runt Lindholmen och norra Hjälmarstranden finns bra paddlingsmöjligheter. Här finns gått om vikar och mindre öar. Fritt fiske med handredskap från land och båt. Vintertid, när det är före, plogas en sju kilometer lång skridskobana mellan Rävgången i Rynningeviket och Lindholmen.

Du bokar anläggningen Lindholmen hos Örebro kommun på tel. 019-21 41 56.

GPS  E 15.36472

         N 59.28572

Väringsbricka

Badet ligger vackert vid sjön Väringens sydligaste vik, Fiskartorpsviken, i den nordligaste delen av Glanshammarsbygden. En pärla för barnfamiljer med grönytor och långgrund sandstrand. Vid badet finns torrtoalett samt grillplats och vindskydd. Gräsytor för bollspel och andra härliga sommaraktiviteter finns i anslutning till badet.

Kanoter och stugorna kan hyras för gruppaktiviteter, kontakt Thomas Eriksson 070/68 75 675 eller Siw Helenius 0723/18 79 80

GPS  E 15.38683

         N 59.37004


Tjugestasjön

Badet ligger i en liten skogssjö, som är känd för sitt varma vatten, i mellersta delen av Glanshammarsbygden. Här finns brygga med barnbad, omklädningshytter och torrtoalett. Ett populärt bad för hela familjen. Från parkeringsplatsen är det ca 200 meter skogsstig till badplatsen.

GPS  E 15.41944

         N 59. 34398


Åstabadet

Badet, med en fin liten sandstrand, ligger avskilt och trevligt i norra delen av mellanfjärden i Hjälmaren. Här finns omklädningshytt, brygga och torrtoalett. Grillplats finns. Fritt fiske med handredskap från land.

GPS  E 15.51471

         N 59.31046


Ässundet

Vid Ässundet badar man i Hjälmarens hemfjärd. Här finns brygga, sandstrand och stora gräsytor. Till familjebadet finns självklart en grillplats. Badplatsen ligger på en udde intill Korpens sommarservering, där man kan hyra kanot och cykel för utflykter på vatten och land. Fritt fiske med handredskap från land och båt.

GPS  E 15.37989

         N 59.30071

Sidan uppdaterad: 240303