Kontakt

Styrelsen 2020

Andreas Svensson (ordförande)

Tel: 0768-93 43 38

Mejl: info@glanshammar.info

Åsa Eklund (vice ordförande)
019465910@telia.com

Thomas Lundqvist (sekreterare)

Mejl: skuttsadel@gmail.com

Tomas Runnquist (ledamot)

Mejl: tomas.runnquist@telia.com

Bo Wikström (suppleant)

Mejl: bosse@svetsochsmide.com

Sven-Olof Bolander (suppleant)

Mejl: svenolofbolander@gmail.com

Valberedning

Birgitta Edstam (sammankallande)
Kenneth Emanuelsson

Anette Hallsten


Revisorer

Sören Janeheden (sammankallande)

Håkan Gransten