Kontakt

Styrelsen 2023

Uppdat:230815

Vakant (ordförande)


Ann Sandberg (sekreterare)

Tel. 070 923 35 59

e-post. ann.sandberg@live.se


Nathali Carlsson (kassör, v. ordf)

Tel. 070 216 18 53

e-post. carlsson_nathalie@hotmail.com


Anna Lunander (ledamot)

Tel. 073 324 02 25

e-post. anna_lunander@hotmail.com


Catarina Örn (ledamot)

Tel. 070 523 33 26 

e-post. catarina.orn@grafiskt.se


Cathrine Ålund (ledamot)

Tel. 070 130 33 21

e-post. alundcathrine@gmail.com


Daniel Hammarbäck (suppleant)

Tel. 070 203 89 29

e-post. daniel_hammarback@hotmail.com


Mathias Carlsson (suppleant)

Tel. 070 981 78 88

e-post. mathias_carls@hotmail.com


Rolf Atterling (suppleant)

Tel. 070 546 54 56

e-post. rolf.atterling@hotmail.com


Jonas Vimnäs (suppleant)

Tel. 073 988 78 87

e-post. jonas@vimnas.se


Jim Holmgren (suppleant)

Tel. 073 530 99 30

e-post. laxmossen403@gmail.com

Postadress:

Samverkarna i Glanshammarsbygden

Kärsta 332

705 98 Lillkyrka


e-postadress:

info@glanshammar.info


 - - -

Speciella kontakter


Ässundets sommarcafé:

Birgitta Edstam

070 546 54 27

Bokningar Café:

076 768 32 92

assundet@glanshammar.info


E-post 

Ann Sandberg

info@glanshammar.info


Hemsida

Sören Janeheden

admin@glanshammar.info


Bokning av Marknadsboden

Anna-Lena Berggren

070 646 21 00

info@annasbod.seTidigare styrelser och funktionärer 

LÄNK

Valberedning

 - Birgitta Edstam (sammankallande)

   070 546 54 27, gransjo@telia.com
 - Kenneth Emanuelsson

   070 609 92 01, kenneth.rrr@telia.com

 - Morgan Jakobsson

   070 529 77 72, morgan@glanshammarsakeri.seRevisorer

 - Elisabeth Helldén (sammankallande)
 - Henrik Andersson

 - Henrik Franzen (suppleant)