Kontakt

Styrelsen 2022

Uppdat:220414

Kent Ekblad (ordförande)

Tel. 070 546 54 30

e-post. gransjo@telia.com


Anna Lunander (sekreterare)

Tel. 073 324 02 35

e-post. anna_lunander@hotmail.com


Peter Ståhl (kassör)

Tel. 070 754 27 11

e-post. peter@heat-on.se


Daniel Hammarbäck (ledamot)

Tel. 070 203 89 29

e-post. daniel_hammarback@hotmail.com


Mathias Carlsson (ledamot)

Tel. 070 981 78 88

e-post. mathias_carls@hotmail.com


Ann-Charlotte Stewart (ledamot)

Tel. 070 014 91 61

epost. butterflycoach@gmail.com


Marie Sörman (suppleant)

Tel. 070 570 57 49

e-post. mariesorman0@gmail.com


Monica Ståhl (suppleant)

Tel. 070 810 41 62

e-post. valmaendet@hotmail.com


Jonas Vimnäs (suppleant)

Tel. 073 988 78 87

e-post. jonas@vimnas.se

Valberedning

Birgitta Edstam (sammankallande)
Kenneth Emanuelsson

Morgan JakobssonRevisorer

Elisabeth Helldén (sammankallande)
Henrik Andersson

Henrik Franzen (suppleant)


Postadress:

Samverkarna i Glanshammarsbygden

Kärsta 332

705 98 Lillkyrka


e-postadress:

info@glanshammar.info


Ässundets sommarcafé:

assundet@glanshammar.info


e-post och IT support

Sören Janeheden

info@glanshammar.info