Kontakt

Styrelsen 2021

Kent Ekblad (ledamot)

Bo Wikström (suppleant)

Marie Sörman (suppleant)


Ordförande vakant

Vice ordförande, kassör, sekreterare ej utsedda ännu

Valberedning

Birgitta Edstam (sammankallande)
Kenneth Emanuelsson

vakant


Revisorer

Elisabeth Helldén (sammankallande)
Sören Janeheden

Anna Lunander