Medlemmar/Förmåner

Bli medlem

 

Vem kan bli medlem?

Medlem i föreningen är det företag, den förening eller annan intressent som:


  • instämmer med och verkar för förenings syfte och mål.
  • godkänner att kommunikationen sker via e-post och att medlemsuppgifter får registreras och publiceras på föreningens hemsida.
  • betalat den medlemsavgift som årligen fastställts av årsmötet.


Ansökningsblankett och uppgifter till medlemsregistret.

Exemel på Verksamhets- och Intresseområden att uppge i medlemslistan.

Medlemsförmåner


Aktuella förmåner

1. Genom föreningen var med och påverka och utveckla Glanshammarsbygden

2. Delta på medlemsmöten

3. Delta gratis med marknadsstånd vid Kulturglädje och Julmarknaden

4. Hjälp med att sprida reklamblad och broschyrer i anslutning till föreningens arrangemang

5. Gratis reklam på hemsidan gällande Varor, Tjänster och Evenemang

6. Ta del av medlemsbrev (via e-post) med information om viktiga händelser

7. Subventionerade kurs-/deltagaravgifter vid arrangemang

8. Gratis lån av föreningens Marknadsbod

    Marknadsbod Beskrivning

    Regler för lån av boden

    Bokningslista

Medlemsförteckning

Samverkarna
i Glanshammarsbygden


Företag Sorterade efter verksamhet

Föreningar

Privatpersoner

Andra organisationer


Förteckningarna bygger på medlemsmatrikelns innehåll och respektive medlems egna önskemål.

   Ändringar skickas till info@glanshammar.info

Listorna för föreningar, privatpersoner och andra organisationer är sorterade i boksavsordning. Se Anvisningar


Sidan uppdaterad: 240326