Bli medlem

Bli medlem

 

Vem kan bli medlem? Medlem i föreningen är det företag, den förening eller annan intressent som:


  • instämmer med och verkar för förenings syfte och mål.
  • godkänner att kommunikationen sker via e-post och att medlemsuppgifter får registreras och publiceras på föreningens hemsida.
  • betalat den medlemsavgift som årligen fastställts av årsmötet.


Ansökningsblankett och uppgifter till medlemsregistret.

  • blankett för nedladdning och ifyllnad

Medlemsförmåner


Aktuella förmåner


1. Genom föreningen var med och påverka och utveckla Glanshammarsbygden


2. Delta på medlemsmöten


3. Delta gratis med marknadsstånd vid Kulturglädje och Julmarknaden


4. Hjälp med att sprida reklamblad och broschyrer i anslutning till föreningens arrangemang


5. Gratis reklam på hemsidan gällande Varor, Tjänster och Evenemang


6. Ta del av medlemsbrev (via e-post) med information om viktiga händelser


7. Subventionerade kurs-/deltagaravgifter vid arrangemang


8. Tillgång till broschyrställ på ICA Glansen enligt nedan. Föreningens medlemmar disponerar utrymmet enligt nedan.

 

Varje medlem kan på årsbasis hyra reklamhållare till följande priser:

- Format A4 150:-/år

- Format A5 100:-/år

- Format A6 50:-/år (Vykort/Visitkort).

- Den som bara vill göra reklam vid något enstaka tillfälle kan göra det till priset 25:- för ett A4-fack under 1 månad.

 

Beställning av fack göres till info@glanshammar.info 

Betalning till BG 697-2830.


Vi placerar ut facket och märker det med hyresgäst och hyresperiod. Hyresgästen sköter själv påfyllning av fack, om inget annat är överenskommet. Om intresset för dessa fack överskrider tillgången förbehåller vi oss rätt att begränsa antal fack till ett per medlem. Är facket oanvänt längre period än tre månader, plockas märkningen bort. Betald avgift återbetalas ej.