Evenemang

Årskrönika från Samverkarna i Glanshammarsbygden 2021

(Saxat från FB Samverkarna i Glanshammarsbygden)


Som många kanske minns blev det ett ovanligt årsmöte i år! Ett årsmöte där flera platser i styrelsen ställdes till förfogande!
Efter fyllnadsval blev dock styrelsen fulltalig och kunde börja fokusera på den verksamhetsplan som blivit godkänd på årsmötet.
En förhandling inleddes med kommunen om årsarrendet av Ässundet som är den största inkomstkällan för föreningen. Tyvärr visade det sig att vi inte kunde ta ansvar för Åbäket i år då färjan är för stor för att framföra utan skepparexamen.
Ett hyreskontrakt presenterades från kommunen där de skulle ta ansvar för färjan mot att vi som förening istället skulle betala ett årsarrende om 100´ för perioden april - september.
Efter flera långa och svåra styrelsemötet enades vi dock om att trots en hög hyra ingå avtalet med kommunen.
Sommarsäsongen som var bra gav föreningen ett överskott på Ässundet om ca 350´vilket trots Corona, restriktioner och högre förbrukningskostnader får anses bra.
Förhandlingar inleddes också med kommunen om att hyra bygdegården då det var osäkert om dess framtid! Skulle den säljas? Skulle skolan hyra den eller vad skulle ske med den?
Styrelsens intention var att kunna presentera ett förslag på kommande årsmöte om att vi skulle kunna hyra bygdegården med intäkter från Ässundet för att köpa oss tid för att utveckla en långsiktig plan tillsammans med våra medlemmar.
Under hösten stod det dock klart att kommunen fortsätter hyra bygdegården och ger de som har behov av att hyra den i sin tur möjlighet till det. Dock med vissa begränsningar då skolan skall använda delar av den som serveringskök.
Kommunen har också under hösten presenterat deras intentioner med Ässundet som är att hitta en långsiktig utvecklare av fastigheten, någon som vill utveckla såväl cafédelen men också konferenser och andra året-runt aktiviteter i lokalerna och på fastigheten. Deras mål är att gå ut med en upphandling om 2 år!
Tills dess har vi som förening anmält vårt intresse av fortsatt verksamhet men kommunen önskar höja hyra med ytterligare 60´ till totalt 160´, plus att de önskar att vi tar kostnader för sophantering, el och andra fastighetskostnader! I nuläget är föreningens styrelse eniga om att vi inte kan ingå ett sådant avtal då vi skulle äventyra föreningen upparbetade kassa och de ökade omkostnaderna skulle riskera att vi gör ett noll eller minusresultat vilket givetvis är otänkbart. Vi har nu innan jul lämnat ett motbud om en årshyra motsvarande 60´ samt att vi kan ta våra egna avfalls- och elkostnader under sommarsäsongen men inte badplatsens allmänna kostnader.
Bortsett från Ässundet som Ni förstår har tagit stor del av styrelsens tid i anspråk har vi med ideella krafter genomfört såväl ett midsommarfirande vid Ässundet som en lyckad kulturglädje med fantastiskt höstväder och en välbesökt julmarknad där vi t.o.m. fick lite snö.
Nu hoppas vi på en positiv (och realistisk) återkoppling från kommunen gällande Ässundet men planerar också för nya aktiviteter under nästa år.
Innan årsmötet kommer vi bjuda in alla medlemmar till ett medlemsmöte där vi vill få möjlighet att närmare presentera såväl oss i styrelsen som våra idéer och förslag för kommande år. Vi hoppas också att Ni medlemmar kan komma med tankar och idéer om hur Ni ser på Samverkarnas utveckling det kommande året. Vi tar gärna emot förslag på såväl arrangemang som verksamhetsförslag som vi kan förbereda och presentera till årsmötet.
Tills dess önskar vi Er alla ett riktigt gott slut - och ett riktigt gott nytt år!

Styrelsen


Nedan några bilder från årets arrangemang;