Evenemang

Ässundet sommarcafé

Bokning och förfrågningar: info@glanshammar.info

Tel.0767-68 32 92 (ej i bruk september-april)


ÅBÄKET

Åbäket trafikerar de 37 metrarna till Äsön den 1 juni - 6 september heltimma kl.11-17.
Vid blåst över 6 m/s kan färjetur komma att ställas in.


CAFÉT

Cafét är öppet den 1 juni-6 september kl.11-16.