Om oss

Om Samverkarna

Uppdat: 230525 SJ.


Samverkarna i Glanshammarsbygden bildades under hösten 2010. Styrelsen 2010 bestod av Lasse Permstäde (ordf.), Ulrika Franzén, Sören Janeheden, Anneli andersson, Alf Johansson, Thomas Lundqvist, Gary Adamsson.


Föreningens syfte är att vara ett samverkansorgan för att utveckla bygden och ett kontaktforum för företagare föreningar och andra intressenter. Föreningen ska verka för att företag/föreningar görs kända inom och utom regionen.


Medlemsantal

Föreningen består för närvarande (jan 2023) av 127 medlemmar.

Fördelat på:

- 40 företag

- 18 föreningar/organisationer

- 69 privatpersoner

Stadgar. Se LÄNK.

Organisationsnummer: 802456-3747

Bankgiro: 697-2830Samverkarnas pris

Föreningen delar sedan 2013 årligen ut ett pris till någon i bygden som inom något av följande områden gjort något berömvärt: Företagande, Föreningsliv, Folkhälsa, Miljö- och naturvård, Friluftsliv, Kultur eller Hantverk. Priset är på 2000 kr. Se LÄNK.


Samverkarnas pris utdelat till:

2013: Sören Janeheden, Glanshammars dansgille. MOTIV

2014: Glanshammars trädgårdsförening

2015: 24fitness & Sofi Kotz

2016: Olle Munksten

2017: Gänget bakom "Tjo i Tjögsta"

2018: Äldrerådet

2019: Lillkyrka kyrliga syförening

2020: Marie Sörman, 2:a köket

2021: Andreas Svensson MOTIV

2022: Karl Gunnar Hjort, Hjorts Trävaru AB. BILD MOTIV

2023: Gänget bakom Glanshammars aktivitetsförening. BILD MOTIV


GDPR Policy Se LÄNK

Mötesplanering 2023

 - Medlemsmöte, Verksamhetsplan 2023
   221205. Anteckningar.

- Årsmöte vå. 2022. 23-04-20. LÄNK

- Styrelsemöte 230509. (Endast sty.)