Om oss

Om Samverkarna

Samverkarna i Glanshammarsbygden bildades under hösten 2010.


Föreningens syfte är att vara ett samverkansorgan för att utveckla bygden och ett kontaktforum för företagare föreningar och andra intressenter. Föreningen ska verka för att företag/föreningar görs kända inom och utom regionen och den ska också vara en idégivande organisation och remissorganisation i kommunala ärenden gentemot Glanshammars lokala nämnd.


Styrelsen för Samverkarna i Glanshammarsbygden hoppas att så många som möjligt vill vara med för att påverka och komma med idéer om föreningens verksamhet.


Stadgar. Se Länk.

Organisationsnummer: 802456-3747

Bankgiro: 697-2830


Medlemsantal

Föreningen består för närvarande (2020) av 136 medlemmar.

Fördelat på:

- 54 företag

- 16 föreningar/organisationer

- 66 privatpersoner


Samverkarnas pris

Föreningen delar sedan 2013 årligen ut ett pris till någon i bygden som inom något av följande områden gjort något berömvärt: Företagande, Föreningsliv, Folkhälsa, Miljö- och naturvård, Friluftsliv, Kultur eller Hantverk. Priset är på 2000 kr. Se Länk.


Samverkarnas pris utdelat till:

2013: Sören Janeheden, Glanshammars dansgille

2014: Glanshammars trädgårdsförening

2015: 24fitness & Sofi Kotz

2016: Olle Munksten

2017: Gänget bakom "Tjo i Tjögsta"

2018: Äldrerådet

2019: Lillkyrka kyrliga syförening

2020: ?