Om oss

Om Samverkarna

Uppdat: 221105 SJ.


Samverkarna i Glanshammarsbygden bildades under hösten 2010. Styrelsen 2010 bestod av Lasse Permstäde (ordf.), Anna-Lena Berggren, Thomas Lundqvist, Lars Jacobsson, Fredrik Ahlén, Sören Janeheden.


Föreningens syfte är att vara ett samverkansorgan för att utveckla bygden och ett kontaktforum för företagare föreningar och andra intressenter. Föreningen ska verka för att företag/föreningar görs kända inom och utom regionen.


Medlemsantal

Föreningen består för närvarande (juni 2020) av 140 medlemmar.

Fördelat på:

- 54 företag

- 17 föreningar/organisationer

- 69 privatpersoner

Stadgar. Se LÄNK.

Organisationsnummer: 802456-3747

Bankgiro: 697-2830Samverkarnas pris

Föreningen delar sedan 2013 årligen ut ett pris till någon i bygden som inom något av följande områden gjort något berömvärt: Företagande, Föreningsliv, Folkhälsa, Miljö- och naturvård, Friluftsliv, Kultur eller Hantverk. Priset är på 2000 kr. Se LÄNK.


Samverkarnas pris utdelat till:

2013: Sören Janeheden, Glanshammars dansgille

2014: Glanshammars trädgårdsförening

2015: 24fitness & Sofi Kotz

2016: Olle Munksten

2017: Gänget bakom "Tjo i Tjögsta"

2018: Äldrerådet

2019: Lillkyrka kyrliga syförening

2020: Marie Sörman, 2:a köket

2021: Andreas Svensson


GDPR Policy Se LÄNK

Mötesplanering 2022

 - Mål och visioner 22-01-25.
 - Möte med arbetsgrupper 22-02-26.

 - Årsmöte vå. 2021. 22-03-15.

 - Medlemsmöte, Verksamhetsplan 2023
   221205. Se LÄNK

Samverkarna söker ideell samordnare.

Se LÄNK.