Projekt

Projekt 2020

Cykelväg Glanshammar-Örebro

Cykelvägen invigs lördag den 5 september kl.10-15.

I samarbete med Trafikverket, Örebro kommun, Region Örebro län, kommer lokalt föreningsliv och lokala aktörer att göra invigningsdagen till en höjdare! Ett 20-tal aktörer är på!


Kvartersloppis

Arrangeras i höst i samband med cykelvägsinvigningen.


Kulturglädje kör vidare!

Områdets kulturella stolthet ångar på efter att ha firat sju år 2019 med nya besöks- och försäljningsrekord. Datum 2020 blir lördag den 3 oktober kl.10-16. Denna gång i samarbete med Folkuniversitetet.


Spridning av nygammal turistbroschyr

Glanshammarsområdet var under cirka tre år begåvat med en turistbroschyr, som utgavs av salig Glanshammars lokala förvaltning. Den blev emellertid populär, så den tog slut. Uppdaterade versionen som Samverkarna tog fram 2018 har nytryckts igen för att kunna spridas vidare över nejden.


Ässundets sommarcafé

Samverkarna driver sommarcafét för tredje året 2020. Pengar har sökts för att starta en liten hantverksbutik i Nisses stuga och att anpassa Annexet till arbetsplats för kulturarbetare. Ytterligare medel har sökts för att anlägga båtbommar vid bryggan för att kunna få till dubbelt så många båtplatser, samt medel för kulturkvällar.


Glanshammars bygdegård

Styrelsen bevakar fortsättningsvis hur det presumptiva överlämnandet av bygdegården från kommunen till den för ändamålet bildade föreningen. Det har gått fem år sedan bygdegårdsföreningen bildades och föreningen har lagts vilade tills vidare.


Marknadsbod i Glanshammar att hyra

Samverkarna i Glanshammarsbygden har sedan några år en mobil marknadsbod som kan lånas av människor i alla åldrar som är bosatta i Glanshammarsbygden. Lämplig för hantverkare, konstnärer, skolklasser, föreningar. Privata människor och företagare. Man behöver inte vara medlem i föreningen för att få låna boden. Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad!


Julmarknad arrangeras

Lördag den 5 december kl.11-15.