Projekt

Projekt 2019

Kulturglädje oktober 2017

Fotograf: Melody Sundberg

Cykelväg Glanshammar-Örebro

Ett av de större projekten framöver är att från Samverkarnas sida bry oss om den kommande cykelvägen från Örebro till Glanshammars centrum. I samarbete med Trafikverket, Örebro kommun, länsstyrelsen, lokalt föreningsliv och andra kommer Samverkarna att lobba hårt för att cykelvägen får en grandios invigning och fin uppmärksamhet.


Kvartersloppis x 2

Under första halvåret kommer två loppisar att anordnas i föreningens regi. Mer info kommer.


Kulturglädje kör på 

Områdets kulturella stolthet ångar på efter att ha firat sex år 2018 med nya besöks- och försäljningsrekord. Datum ej bestämt än


Spridning av nygammal turistbroschyr

Glanshammarsområdet var under cirka tre år begåvade med en turistbroschyr, som utgavs av salig Glanshammars lokala förvaltning. Den blev emellertid populär, så den tog slut. Samverkarna har nu tagit fram en uppdaterad version som ska spridas över nejden under 2018.


Ässundets sommarcafé

Samverkarna driver sommarcafét för andra året 2019. Mer info kommer efter årsmötet.


Glanshammars bygdegård

Styrelsen bevakar fortsättningsvis hur det presumptiva överlämnandet av bygdegården från kommunen till den för ändamålet bildade föreningen. Det har gått fyra år sedan bygdegårdsföreningen bildades.


Barn- och ungdomsarrangemang

Samverkarna arrangerar barn- och ungdomsarrangemang i samband med annat arrangemang under året.


Marknadsbod i Glanshammar att hyra

Samverkarna i Glanshammarsbygden har sedan några år en mobil marknadsbod stående vid ICA Glansen. Den kan lånas av människor i alla åldrar som är bosatta i Glanshammarsbygden. Lämplig för hantverkare, konstnärer, skolklasser, föreningar. Privata människor och företagare. Man behöver inte vara medlem i föreningen för att få låna boden. Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad!


Lokala arrangemang

  • 3-4 medlemsmöten arrangeras under året
  • Julmarknad