Projekt

Projekt 2017

Cykelväg Glanshammar-Örebro

Ett av de större projekten framöver är att från Samverkarnas sida bry oss om den kommande cykelvägen från Örebro till Glanshammars centrum. I samarbete med Trafikverket, Örebro kommun, länsstyrelsen, lokalt föreningsliv och andra kommer Samverkarna att lobba hårt för att cykelvägen får en grandios invigning och fin uppmärksamhet.

 

Kulturglädje femårsjubilerar

Områdets kulturella stolthet firar fem år i år och detta hoppas vi kommer att märkas i mängd medverkande och extra aktiviteter som lockar horder från när och fjärran.

 

Produktion av turistbroschyr

Glanshammarsområdet var under cirka tre år begåvade med en turistbroschyr, som utgavs av salig Glanshammars lokala förvaltning. Den blev emellertid populär, så den tog slut. Samverkarna arbetar nu för att ta fram en förnyad version.

 

Ässundets sommarcafé

Samverkarna för kontinuerliga samtal med Korpen som driver Ässundets sommarcafé i syfte att utveckla denna pärla.

 

Glanshammars bygdegård

Vi arbetar aktivt för att bygdegården i Glanshammar ska drivas i lokal regi.

 

Två barn- och ungdomsarrangemang

Samverkarna arrangerar två barn- och ungdomsarrangemang under året.

 

Marknadsbod i Glanshammar att hyra

Samverkarna i Glanshammarsbygden har sedan några år en mobil marknadsbod stående vid ICA Glansen. Den kan lånas av människor i alla åldrar som är bosatta i Glanshammarsbygden. Lämplig för hantverkare, konstnärer, skolklasser, föreningar. Privata människor och företagare. Man behöver inte vara medlem i föreningen för att få låna boden. Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad!

 

Satsning på samordning av lokala produkter

Samverkarna utreder under året möjligheter att i marknadsföringshänseende paketera lokala produkter i samarbete med regionala intressenter.

 

Lokala arrangemang

  • 3-4 medlemsmöten arrangeras under året
  • Kulturglädje i Glanshammarsbygd
  • Julmarknad

 

Kulturglädje oktober 2015

Fotograf: Melody Sundberg