Om Samverkarna

Om Samverkarna

Samverkarna i Glanshammarsbygden bildades under hösten 2010.


Föreningens syfte är att vara ett samverkansorgan för att utveckla bygden och ett kontaktforum för företagare föreningar och andra intressenter. Föreningen ska verka för att företag/föreningar görs kända inom och utom regionen och den ska också vara en idégivande organisation och remissorganisation i kommunala ärenden gentemot Glanshammars lokala nämnd.


Styrelsen för Samverkarna i Glanshammarsbygden hoppas att så många som möjligt vill vara med för att påverka och komma med idéer om föreningens verksamhet.


Stadgar. Se Länk.

Organisationsnummer: 802456-3747

Bankgiro: 697-2830


Medlemsantal

Föreningen består för närvarande (2017) av 138 medlemmar. (118 st 2015-12-31).

Fördelat på:

- 55 Företag (53 st 2015)

- 14 Föreningar (11 st 2015)

- 4 Andra organisationer (4 st 2015)

- 63 Privatpersoner (50 st 2015)


Samverkarnas pris

Föreningen delar sedan 2013 årligen ut ett pris till någon i bygden som inom något av följande områden gjort något berömvärt: Företagande, Föreningsliv, Folkhälsa, Miljö- och naturvård, Friluftsliv, Kultur eller Hantverk. Priset är på 2000 kr. Se Länk.


Samverkarnas pris 2013: Sören Janeheden, Glanshammars dansgille

Samverkarnas pris 2014: Glanshammars trädgårdsförening

Samverkarnas pris 2015: 24fitness & Sofi Kotz

Samverkarnas pris 2016: Olle Munksten

Samverkarnas pris 2017: Gänget bakom "Tjo i Tjögsta"

Samverkarnas pris 2018: Äldrerådet