Kontakt

Styrelsen 2018

Andreas Svensson (ordförande)

Tel: 0768-93 43 38

Mejl: info@glanshammar.info

Thomas Lundqvist

Tel: 073-030 24 49

Mejl: skuttsadel@gmail.com

Lena Höglund (kassör)

070-745 75 07

Mejl: lena@citisupport.se

Bo Wikström (suppleant)

Tel: 070-826 96 84

Mejl: bosse@svetsochsmide.com

Mariette Leiner (suppleant)

Tel: 0739-75 69 76

Mejl: info@mosippa.se

Elin Höglund (sekreterare, suppleant)

Mejl: kontakt@ekoelin.se

Tomas Runnquist (ledamot)

Tel: 070-594 72 24

Mejl: tomas.runnquist@telia.com

Valberedning

vakant


Revisorer

Lasse Permstäde

Ingrid Hansson